Politik

I skuggan av Donald Trump, kommer demokraterna att överleva 2018 och 2020 års val?

I skuggan den vedervärdige Donald Trump, hur kommer USA och det amerikanska samhället att utvecklas under de närmaste tjugo åren?

I kongressvalen 2018 så kommer 33 senatorer av totalt 100 att återväljas, av vilka endast 8 kommer att vara republikaner och hela 25 att vara demokrater.

Vi kan vänta oss att republikanerna får en klar majoritet i senaten och givetvis behåller sin majoritet i Representanthuset. Viker betyder att republikanerna kommer att få ungefär 237 medlemmar i Representanthuset mot demokraternas 193. Orsaken till att läget i representanthuset är så stabilt är att många valkretsar är dragna genom s.k. Gerrymandering, för att göra det omöjligt för motståndarna att någonsin få en majoritet, en metod som överlever från sydstaternas Apartheidsystem.

Man hade trott att eftersom republikanerna är ett vitt landsbygdsparti vars kärnväljare kommer från den kristna högern, vapenlobbyn och arbetarna i rostbältet, så skulle de multietniska demokraterna som dominerar i storstäderna i dagens alltmer globaliserade USA, snabbt få en ointaglig majoritet. Men istället går det, i alla fall under de närmaste åren och kanske också decennierna, antagligen åt andra hållet.

Till stor del tack vare republikanernas öppna inskränkning av rösträtten i republikanska delstater.

Det har t.ex. spekulerats över att demokraterna snart kommer att få en majoritet i Texas, och att om det inträffade så skulle deras majoritet vara garanterad i generationer framöver. Men så har aldrig hänt, trots invandring från Mexiko och allt fler Latinos. Istället behåller republikanerna sin majoritet val efter val.

Så 2018 års kongress och lokalval kommer av allt att döma att förstärka republikanernas ställning.

Men som bilden ovan visar så går det för demokraterna att utmana republikanerna, om man bara kan satsa på ny fräscha kandidater som inte längre är knutna till Hillary Clinton.

I alla fall fram till 2020 års president och kongressval. i 2020 års senatsval kommer 22 Republikanska och 11 Demokratiska säten att återväljas. Och om inte demokraterna lyckas få en majoritet i Senaten då så är allt hopp ute för en demokratisk återkomst under de närmaste åren.

Det finns två utvecklingar som står mot varandra. Å ena sidan så urbaniseras USA steg för steg och i takt med urbaniseringen så bör samhället också långsamt bli mer tolerant och liberalt. Men den utvecklingen går med en snigels hastighet, och det kommer att ta decennier och ännu fler decennier innan rostbältet blir blått.

Å andra sidan så fortsätter republikanerna att radikaliseras och i takt med den radikaliseringen så minskar demokratin och demokratiska väljares möjligheter att rösta.

Samtidigt kommer allt fler åldriga domare i HD att ersättas av radikala högerdomare.

Jag tror själv därför inte att USA:s framtid har speciellt mycket med Trump att göra. Allt handlar om det radikala republikanska partiet och om demokraterna kan förnya sig och sikta in sig på att som Bernie Sanders ville, vinna över de vita väljarna i rostbältet.

Gör man inte det och kan man inte bryta med de 70+ åriga politiker med Hillary Clinton i spetsen som fortfarande styr partiet bakom kulisserna, ja då kommer USA att fortsätta att bli lamslaget och steg för steg förvandlas till ett tredje-världenland.

Allt ligger nu i demokraternas händer.