Politik

Datorprogrammering har på kort tid blivit världens lingua franca

Allt fler yrkesgrupper lär sig att programmera. Som t.ex. naturvetenskapsmännen som för det mesta använder Python-språket för att analysera den mänskliga hjärnan. Det finns en liknande utveckling på en möngd andra områden. Vilket betyder att datorprogrammering har blivit ett
Lingua franca, som Svenska Wikipedian definierar som en beteckning för ett internationellt hjälpspråk för kommunikation mellan människor med olika modersmål.

New York Times teknologireporter Steve Lohr skriver:

Where Non-Techies Can Get With the Programming

“They aren’t going to become programmers, but they realize these are skills that will make them better lawyers,” said Paul Ohm, the Georgetown law professor who teaches the course. His students, for example, learn to write short, tailored programs that can identify clusters of words and concepts in Supreme Court rulings more accurately than a Google search or standard legal software.

It’s the same in every field, from marketing to manufacturing to medicine. Code, it seems, is the lingua franca of the modern economy.

Under de närmaste åren kommer förhoppningsvis alla svenska akademiker och andra yrkesgrupper att använda sig av programmeringsspråk i arbetet. Både inom vetenskaperna och humaniora.