Politik

Mick Gilbert: An Analysis of MH370’s Flight Path Between Waypoints IGARI and VAMPI , a Review of Potential Vulnerabilities Specific to Airplane 9M – MRO and a Hypothesis Regarding Possible In Flight Events and an End-of-Flight Scenario

Det unika fallet med Malasya Airlines Flight MH370 som försvann den åttonde mars 2014 med 227 passagerare och 12 besättningsmän på väg från Kuala Lumpur till Beijing har lett till ett antal hypoteser, de flesta av vilka är helt galna.

Nej det var inget terrordåd, inga utomjordingar och igen, inget terrordåd.

Kvar har blivit hypotesen att det var den 53-årige malaysiske flygkapten Zaharie Ahmad Shah som begick självmord genom att ta kontroll över flygplanet från andrepiloten, den 27-årige malaysiske piloten Fariq Ab Hamid, som han måste ha lockat ut ur kabinen och efter att låst kabindörren från insidan, och sedan flög planet hela vägen ner till södra Stilla Havet där han planet landade utan att krascha som sen sjönk i Stilla Havet.

En föregångare till Germanwingskatastrofen den 24 mars 2015 när planets andrepilot Andreas Lubitz låste ut kaptenen från cockpit och sen störtade planet, med 150 människor.

Inga allvarliga alternativ till självmordshypotesen har hittills lagts fram, tills den australiske flygentusiasten Mick Gilbert nyligen lade fram ett högintressant alternativ som faktiskt är baserat på helt godtagbara fakta från tidigare flygincidenter.

Mick Gilbert: An Analysis of MH370’s Flight Path Between Waypoints IGARI and VAMPI , a Review of Potential Vulnerabilities Specific to Airplane 9M – MRO and a Hypothesis Regarding Possible In Flight Events and an End-of-Flight Scenario

Mick Gilberts tes är att Malasya Airlines-planet och alla plan av samma typ löpte en ökad risk till brand i värmeaggregatet till vindrutan i cockpit. Mick Gilbert har grävt fram incidenter med just det problemet i plan av samma typ, något som han litet mer kontroversiellt parar med att syrgassystemet i cockpit kanske också har haft ett läckage.

Det här är en mycket intressant och helt faktisk rapport som ger en alternativ förklaring till varför planet vände tillbaks efter att ha flugit mot Beijing i nästan en timme, nämligen att
piloterna skulle ha luktat rök i cockpit.

Man tog då på sig sina syrgasmasker och inriktade sig helt på att landa planet så snabbt som möjligt, antingen i Kota Bharu tio minuter bort eller i Penang 30 minuter bort. Men eftersom Kota Bharu var stängd så siktade man in sig på Penang. När man kom dit så var dock cockpit förstörd, det fanns inga möjligheter att kontakta yttervärden och passagerarna var alla döda av syrebrist.

Det här är en intressant hypotes eftersom den faktiskt är möjlig, även om den kanske är aningen osannolik. Men det är den första alternativa förklaring som har lagts fram, och därför värd att läsas.