Politik

Diktatur, kan det hända i Donald Trumps USA?

Tanken att en nations medborgare ska styras av demokratiskt valda politiker och inte av kungar, kejsare och diktatorer kom till Europa i kölvattnet av Första Världskriget. För att sen snabbt bli hotat av kommunism, nazism och fascism. Som i sin tur sen tappade inflytande mot demokratin under och efter Andra Världskriget.

Diktaturen verkade död och begraven, speciellt efter Marshall-hjälpen och växande motstånd mot Sovjetunionens ockupation av Central- och Östeuropa. Men demokratin skulle inte visa sig vara så uthållig som många hade trott. Den arabiska våren förvandlades snabbt till det arabiska blodbadet, Ryssland och Turkiet återgick till envåldshärskare och Brexit och Donald Trump visade att globaliseringen kanske nu också var död.

Samtidigt som ingen längre tror att den kinesiska kommunistregimen kommer att falla.

Frågan på mångas läppar är nu om USA kan skaka av sig Donald Trump och återgå till sin traditionella liberala demokrati.

Atlantic Magazines David Frum tar upp frågan i podden ovan.

Min egen åsikt är att USA under de närmaste åren mycket väl kan komma att utvecklas till enpartistat som visserligen tillåter två partier men där det demokratiska partiet i praktiken aldrig kan återta makten. Genom utökning av dagens inskränkningar av rösträtten för demokrater i sydstaterna och rostbältet parad med hackerattacker mot republikanska politiker och falska nyheter.

Hur troligt det är får framtiden utvisa.