Politik

Tips till Stefan Löfven: Big Data hjälper när AI och robotar tar över jobben

Oavsett hur snabbt det kommer att ske så står det utom allt tvivel att miljoner människor i världen kommer att förlora sina jobb till AI och robotar. Och det är helt lönlöst att säga att så har det alltid varit och att det kommer bara att ge de arbetslösa bättre och mer stimulerande jobb.

Men vad som kan hjälpa är att samhället, USA såväl som Sverige, systematiskt kollar precis vilka jobb och arbetsmoment det är som håller på att tas över av AI-teknologin, och vad de som riskerar att förlora sina jobb, och vilka jobb dom istället kan fokusera på. Baserat på de kunskaper de redan har. Och för samhället att sen satsa på webb-baserade kurser på de områdena.

Det är i varje fall vad en panel i USA förespråkar och det är egentligen litet underligt att ingen hittills har kommit på en så relativt enkel ide.

Och det är något som Sverige också bör satsa på. Som t.ex. långtradarchaufförer, som kommer att bli bland de första som kommer att slås ut av förarlösa långtradare. Vilka jobb kan dom söka till istället om de får skräddarsydd vidareutbildning?