Politik

Stackshare och stacken som paradigm för dagens teknologi

Dagens mjukvara är baserad på s.k. API:n som tillhandahålles i de globala datormolnen. API:na gör det möjligt för flinka uppstartsföretag att blixtsnabbt bygga appar som använder redan existerande moln-funktioner.

Och dessa appar består av olika lager, som t.ex. The MEAN Stack med databasen MongoDB, Express.js och AngularJS för användargränssnittet och till sist serverspråket Node.js. Och allt detta går alltså under benämningen “Stack”. Olika lagar som kommuniceras sinsemellan Ungefär som en sockerkaka.

Och som John Herrman skriver i New York Times så har stacken blivit en paradigm inte bara för hur mjukvara skrivs utan för dagens teknologi ser ut : New Technology Is Built on a ‘Stack.’ Is That the Best Way to Understand Everything Else, Too?

The stack isn’t just a handy concept for visualizing how technology works. For many companies, the organizing logic of the software stack becomes inseparable from the logic of the business itself. The system that powers Snapchat, for instance, sits on top of App Engine, a service owned by Google; to the extent that Snapchat even exists as a service, it is as a stack of different elements. “What you end up with is entire companies being built on a set of software tools and services,” says Yonas Beshawred, whose own company, StackShare, lets tech professionals publish their companies’ stacks and see what others are using, comparing technology the way hobbyists might compare gear. “You can think of them as Lego blocks.” A healthy stack, or a clever one, is tantamount (the thinking goes) to a well-structured company.

Så stacken är en bunt Legoblock som man snabbt kan foga ihop, lager på lager, till en fungerande app. Ett mycket viktigt koncept.

Och Stackshare är alltså en app där man kan kolla de mest populära stackarna.

Och de lika stackarna gör det lätt för ett uppstartsföretag att snabbt bestämma sig för hur deras app ska se ut. Man väljer helt enkelt en av de mest populära stackarna istället för att försöka uppfinna en helt ny.