Politik

Stanforduniversitetet överger Javaspråket till förmån för JavaScript

Gamla anrika Javaspråket som hjälpte till att göra webben populär och skapades av James Gosling på Sun Microsystems 1995, men som nu ägs av Oracle, har förpassats till historiens skräphög, i alla fall på Stanforduniversitetets datavetenskapslinje.

Och förmånstagaren är ingen mindre än JavaScript som verkligen är öppen källkod och inte ägs av någon. Och som är oerhört populär på dagens webb.

Free Codecamp skriver på Medium: Stanford just abandoned Java in favor of JavaScript for its intro CS course.

Stanford’s website explains that their new CS 106J course “covers the same material as [older course] CS 106A but does so using JavaScript, the most common language for implementing interactive web pages, instead of Java.”

This isn’t the end of Java, which has decades worth of tools and codebases built up, and is still used by many large corporations. Rather, this is just a sign of the times.

Java kommer att fortsätta att vara ett av webbens och datorindustrins viktigaste datorspråk, men det här är trots det utan tvivel ett tecken i tiden. Javas särställning har börjat ebba ut till förmån för andra språk, som JavaScript, Python, Swift och Ruby.

avascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en webbläsares javascript-motor. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas Javascript i, eller inkluderas från, HTML-sidor. Exempel på användningsområden är kontroll av ifyllda fält innan formulär skickas till en server, funktioner för att visa eller dölja delar av en sida och växling av annonsbilder med visst intervall. Javascript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling.

Ursprungligen kördes JavaScript enbart i webbläsaren, men tack vare Node.js versionen så körs JavaScript idag lika mycket på serversidan. Vilket betyder att man kan köra samma språk både på klient och serversidan.

Och JavaScript är idag helt dominerande på de hackathon som jag går på.

Och ett exempel på hur dominerande JavaScript är idag är de olika s.k. stackar som finns som t.ex. MEAN Stack med MongoDB, Express.js, AngularJS och Node.js, där js givetvis står för JavaScript. Allt utom databasen är JavaScript.

4 thoughts on “Stanforduniversitetet överger Javaspråket till förmån för JavaScript

  1. Bosse

    Fördelen med JavaScript är ju liksom med alla s.k. scriptspråk att det inte behöver kompileras utan istället “avkodas” det av den i webbläsaren inbyggda JavaScript-tolken. Så vem som helst kan sitta och leka med JavaScript med hjälp av t.ex. programmet anteckningar, en webbläsare och lite kunskaper om HTML och förståss då själva språket JavaScript. Den här fördelen är också JavaScripts svaghet för jämfört med “riktiga” programmeringsspråk som t.ex. C/C++ är det väldigt lättviktigt och kan dessutom bara köras genom webbläsaren eftersom det inte går att kompilera till självständiga programfiler. Det går och andra sidan inte att orsaka några större katastrofer när man programmerar med JavaScript, inte ens för den som inte har någon koll på vad han håller på med. Använder samme person istället C/C++ är det som någon sa “som om en apa kommit över en motorsåg” och vad som helst kan hända. Själv konstruerade jag en gång ett C++-program som gjorde att datorn totalt la av och det enda som återstod var att formatera datorn och ominstallera operativsystemet. Troligen på grund av att någon pekare pekats fel. Ett supereffektivt sabotageprogram fast det egentligen skulle blivit något helt annat. Det är sånt man lär sig av 😉

    1. Lennart Post author

      Bosse, bra påpekat. Just att JavaScript är så lättviktigt. Och idag är det ju också jätteviktigt på Serversidan med node.js. Så man kan köra JavaScript både på klienten och servern.

Comments are closed.