Politik

Framåt för datormolnen, Amazon, Microsoft and Alphabet, men var är EU?

Datormolnen med sina ofattbara mängder med billiga datorer är vad som möjliggör dagens globalisering, och de allra flesta datormolnen finns i USA, Amazon och Microsoft i Seattle och Alphabet eller Google i Silicon Valley. Även om både Amazon och Microsoft har kontor i Silicon Valley och Google har detsamma i Seattle.

Och de senaste kvartalssiffrorna visar hur bra det går för molnföretagen, där även IBM spelar en viktig roll.

Även Kina är stark på datormolnen med AliCloud. Den enda kontinent som lyser med sin totala frånvaro är EU. Där man helt enkelt inte fattar hur centrala datormolnen är för den moderna ekonomin.

Har ingen aning om varför det är på det sättet.

Alla datormolnen idag har s.k. RESTful APIs, som gör det möjligt att köra program på mer än ett moln samtidigt. Något som kallas hybrida moln och har blivit mycket populärt. Även om latensen mellan de olika molnen kan bli en nackdel.