Politik

Tondöv Barack Obama tar $400 000 för ett tal på Wall Street

Ovanstående tal är inte det Wall Street-tal som Obama kommer att hålla i september.

När det öppna amerikanska samhället står under sitt största hot sen McCarthy-perioden så har Barack Obama helt enkelt försvunnit från radarskärmarna. Och
när han sent omsider återkommer så får vi veta att han har accepterat $400 000 för ett tal på Wall Street i September. Något som både Bernie Sanders och Elizabeth Warren, men givetvis inte Hillary Clinton, öppet har kritiserat.

Obama framstår alltmer som en oerhört svag och ineffektiv president. En president som kommer att få finna sig i att allt han åstadkom kommer att bli upprivet och slängt på historiens skräphög under de närmaste åtta åren av segerrusiga republikaner.

Genom sin obeslutsamhet så lät han Assad-regimen fortsätta sitt folkmord i Syrien och Kim Jong-un fortsätta bygga atomvapen. Och han struntade totalt i att försöka återbygga det demokratiska partiet i Sydstaterna och Mellanvästern.

En intelligent man, kanske den intelligentaste som USA har haft på länge, beläst och skrivkunnig, som säkert redan skriver på sina minnen från Vita Huset. Men samtidigt inte en maktspelare.

Hans passivitet under utbyggnaden av sin egen sjukvårdsreform “Patient Protection and Affordable Care Act”, som han lämnade helt roderlös, och som helt enkelt inte fungerade på flera månader, betyder att få kommer att sakna den när republikanerna nu helt sonika slänger den i sjön tillsammans med de fattiga amerikaner som har blivit beroende av den.

Av alla presidenter som USA har haft är Obama unik i att ingenting av det han försökte införa kommer att finnas kvar. Och att han bäddade för en republikansk motoffensiv som kommer att riva upp hela det amerikanska öppna samhället och förvandla USA och delar av västvärlden till en öken.

En oerhört tragisk person.

2 thoughts on “Tondöv Barack Obama tar $400 000 för ett tal på Wall Street

  1. Christer W

    Man kanske ska vänta med gå i taket före han har hållit sitt tal och när vi har sett vart pengarna går. Det kanske blir första och sista gången Obama framträder på Wall Street.

    1. Lennart Post author

      Christer, det är i så fall något han borde ha förklarat, han kunde ha talat om vart pengarna eventuellt skulle gå till.. Han har blivit hårt kritiserad av ett antal demokrater. Alla mycket besvikna i honom.

Comments are closed.