Politik

Från skådespelare till kåkfarare, oväntade människor som hotar journalister

Att polis och åklagare nu börjar straffa dom som hotar journalister är positivt och kommer säkert att minska antalet hot. Litet underligt att det inte har skett tidigare.

One thought on “Från skådespelare till kåkfarare, oväntade människor som hotar journalister

  1. Kurt

    Men just i det här fallet så hade ju en sluten institution varit mycket lämpligare än fängelse.

Comments are closed.