Politik

Google i klassrummet, på gott och ont

För alla underfinansierade och akademiskt undernärda amerikanska skolor så är Googles skolinitiativ en livboj som på fem korta år har hjälpt hälften av alla amerikanska skolor på grund- och mellanskolenivån med över 30 miljoner elever.

Med billiga Chromebooks och gratis Google Apps som Gmail och Docs har eleverna fått verktyg de aldrig tidigare kunnat drömma om.

Natasha Singer skriver i New York Times:

How Google Took Over the Classroom. The tech giant is transforming public education with low-cost laptops and free apps. But schools may be giving Google more than they are getting.

CHICAGO — The sixth graders at Newton Bateman, a public elementary school here with a classic red brick facade, know the Google drill.

In a social-science class last year, the students each grabbed a Google-powered laptop. They opened Google Classroom, an app where teachers make assignments. Then they clicked on Google Docs, a writing program, and began composing essays.

Looking up from her laptop, Masuma Khan, then 11 years old, said her essay explored how schooling in ancient Athens differed from her own. “Back then, they had wooden tablets and they had to take all of their notes on it,” she said. “Nowadays, we can just do it in Google Docs.”

Problemet är givetvis att Google samtidigt samlar in information om eleverna och hur dom använder Googles verktyg. Och inte minst, fångat in 30 miljoner unga användare som när dom växer upp säkert kommer att fortsätta att använda Googles produkter.

Det här är ett steg i riktning mot framtidens skola företagssponsrade skola som i sin tur leder till de webbaserade kurserna som idag allt mer dominerar inom IT-undervisningen och snart också kommer att på allvar hota universiteten. På gott och ont.