Politik

“Hänsynslös”, “falsarier”, docent Rickard L Sjöberg till storms mot Sven Å Christiansons makabra inflytande i Kevin och Quick-fallen

Problemet med den svenska rättvisan är att den inte bara hotas av stigande våldsbrott utan också inifrån, av “experter” som visar sig vara allt annat än experter men som ingen vågar ifrågasätta och som på det sättet kan åstadkomma omfattande skada i de rättsfall de är inblandade i.

Rickard L Sjöberg, docent i medicinsk psykologi överläkare och docent i neurokirurgi, skriver en synnerligen kritisk artikel i SvD om den omskrivne psykologen Sven Å Christianson: en artikel som helt enkelt måste läsas:

”Därför tipsade jag medierna om fallet Kevin”

Bristen på vetenskaplig granskning av forskares råd i rättsfall visar att vi här har en lucka i systemet som är möjlig för hänsynslösa individer att utnyttja. Det var detta systemfel jag önskade visa på genom att ta fram och tipsa nyhetsredaktioner om fallet Kevin, skriver docent Rickard L Sjöberg.
……
Fallet Christianson visar att vi här har en lucka i systemet som är möjlig för hänsynslösa individer att utnyttja. Jag känner i dag inte till någonting som tyder på att Christianson någon gång fuskat med originaldata som publicerats i internationell tidskrift med veten­skaplig fackgranskning. Jag vet dock samtidigt att nästan allt han skrivit och sagt på svenska om till exempel barns minne och psykogen amnesi är byggt på liknande falsarier som det stöd han anger för de förhörs­tekniker som använts under Kevinutred­ningen (se till exempel Svensk Jurist­tidning 2011).

Det systemfel jag önskade visa på genom att ta fram och tipsa nyhetsredaktioner om fallet Kevin var just detta. En forskare som saknar såväl självdisciplin som förmåga att skämmas kan i det svenska systemet, genom att rida på den internationella, noggrant grans­kade forskningens förtroende orsaka såväl enskilda människor som samhället stor skada.

Exemplet Christianson visar hur allvarligt detta problem kan bli.

Det är ord och inga visor det här, och visar hur oförmöget det svenska samhället är att hantera experter som inte följer regelverket.

Rickard L Sjöberg påpekar också att svenska medier som anser sig själva syssla med “kvalitetsjournalistik” släpper fram forskare utan att först granska deras forskning. Det är djupt tragiskt och en synnerligen naiv tro på att vetenskapsmannen aldrig skulle kunna ljuga.

Samtidigt skriver Roland Paulsen i DN en artikel Sven Å Christiansons bok om Kevin-fallet något av det mest makabra jag läst.