Politik

Daily Archives: June 1, 2017

Kubernetes är kontrainrar som lovar revolutionera datormolnen.

Published by:

Kubernetes är öppen kod från Google för att köra kontainrar i datormolnen. Och precis som standardiserade kontainrar revolutionerade sjöfarten så lovar Kubernetes som uttalas med tyngdvikt på den näst sista stavelsen, alltså KubernEtes, att göra detsamma för programvara inom datormolnen.

Kubernetes som betyder styrman på grekiska lanserades av Google år 2014. Den är nu öppen kod.
Läs fortsättningen här