Politik

Kubernetes är kontrainrar som lovar revolutionera datormolnen.

Kubernetes är öppen kod från Google för att köra kontainrar i datormolnen. Och precis som standardiserade kontainrar revolutionerade sjöfarten så lovar Kubernetes som uttalas med tyngdvikt på den näst sista stavelsen, alltså KubernEtes, att göra detsamma för programvara inom datormolnen.

Kubernetes som betyder styrman på grekiska lanserades av Google år 2014. Den är nu öppen kod.


Den grundläggande komponenten i Kubernetes är “podden” som består av en eller flera behållare som garanteras vara samlokaliserade på värddatorn och kan dela resurser. Kubernetes kan användas med den populära kontainerteknologin Docker och är en del av ett omfattande försök att göra datormolnprogrammeringen enklare.

Och det är om Kubernetes som Core OS Fest 2017 på Pir 27 i San Francisco där jag befinner mig just nu handlar om.

Lars Danielsson har skrivit om Kubernetes på TechWorld.IDG:

Fredrik Reinius skriver om sitt spännande hobbyprojekt med Kubernetes och Raspberry Pi: Qake: Hur jag byggde ett Raspberry Pi3-kluster med Kubernetes och Docker hemma

Och för den som vill lära sig mer om Kubernetes så är det här en bra källa Kubernetes By Example. Brought to you by the OpenShift team