Politik

Hur är det möjligt för bilar att köra utan förare, så här ser teknologin ut

New York Times beskriver den förarlösa teknologin i en intressant artikel The Race for Self-Driving Cars. Autonomous cars have arrived. Major automakers have been investing billions in development, while tech players like Uber and Google’s parent company have been
testing their versions in American cities.

Och huvudteknologin är Light detection and ranging eller Lidar. Wikipedian skriver “är ett optiskt mätinstrument som mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att finna avståndet och/eller andra egenskaper av ett avlägset föremål. Exempel på vardagliga applikationer är optiska avståndsmätare i byggindustri och trafikhastighetsövervakning.”

Med tiden kommer även de förarlösa bilarna att använda AI-teknologier av olika typer. Det ser idag ut som om de förarlösa bilarna kommer att bli verklighet snabbare än i alla fall jag hade trott. Men precis hur snabbt är det ingen som idag kan sia om.

3 thoughts on “Hur är det möjligt för bilar att köra utan förare, så här ser teknologin ut

  1. Kurt

    De är lite oklart hur de finner avgränsningarna för vägbanan? Krävs det att det är målade fält? Vad händer när det snöar?

    1. Lennart Post author

      Kurt, min uppfattning är att vägarna måste skyltas om med skyltar som Lidarn kan läsa. Och att det inte alls fungerar om det snöar. Men det inte beskrivits någonstans som jag har sett.

Comments are closed.