Politik

Sensationella fynd gör Homo Sapiens betydligt äldre än man tidigare trott

Trots att vi vet betydligt mer om människans historia än för säg 50 år sen så överraskas vi fortfarande av nya upptäckter. Som sensationella fynden från Marocko som visar att Homo Sapiens är betydligt äldre än man hittills trott och även existerade på helt oväntade platser.

Den som vill läsa en vetenskaplig artikel om det här sensationella fyndet bör läsa Ewen Callaway i Nature: Oldest Homo sapiens fossil claim rewrites our species’ history. Remains from Morocco dated to 315,000 years ago push back our species’ origins by 100,000 years — and suggest we didn’t evolve only in East Africa.

Carl Zimmer skriver mer populärvetenskapligt i New York Times: Oldest Fossils of Homo Sapiens Found in Morocco, Altering History of Our Species

Fossils discovered in Morocco are the oldest known remains of Homo sapiens, scientists reported on Wednesday, a finding that rewrites the story of mankind’s origins and suggests that our species evolved in multiple locations across the African continent.

“We did not evolve from a single ‘cradle of mankind’ somewhere in East Africa,” said Philipp Gunz, a paleoanthropologist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, and a co-author of two new studies on the fossils, published in the journal Nature. “We evolved on the African continent.”

Until now, the oldest known fossils of our species dated back just 195,000 years. The Moroccan fossils, by contrast, are roughly 300,000 years old. Remarkably, they indicate that early Homo sapiens had faces much like our own, although their brains differed in fundamental ways.

På samma sätt har frågan om när människan kom till Nordamerika genomgott flera revideringar på senaste år.

En spännande gåta.

Även sen svenska pressen har uppmärksammat de här fynden.
liksom Scientific American<: Ancient Fossils from Morocco Mess Up Modern Human Origins. Dated to more than 300,000 years ago, the finds raise key questions about the defining features of Homo sapiens and how our kind came to be/a>,, som påpekar att om fossilerna faktiskt representerar Homo Sapiens som forskarteamet argumenterar, så förlänger fynden homo sapiens ursprung med mer än 100 000 år och utmanar ledande idéer om var och hur människosläktet utvecklades. Andra forskare är dock oense om exakt vad de nya resultaten innebär.