Politik

Programmeringsundervisning i skolorna i USA, på gott och ont

Silicon Valley har traditionellt struntat i att hjälpa miljoner amerikanska skolelever lära sig programmera för att på så sätt få en chans till ett bättre liv. Och istället satsat på att importera färdigutbildade programmerare från Kina, Indien Vietnam osv.

Något som på beställning har lett till det gigantiska rostbältet och miljoner fattiga unga amerikaner utan minsta chans till ett bättre liv. Och något som Hillary Clinton heller aldrig ägnade minsta tanke.

Men som Natasha Singer skriver i New York Times så finns det entreprenörer som satsar på att utbilda amerikaner till att lära sig programmera, med hjälp från IT-företagen i Silicon Valley: : How Silicon Valley Pushed Coding Into American Classrooms

In a few short years, Code.org has raised more than $60 million from Microsoft, Facebook, Google and Salesforce, along with individual tech executives and foundations. It has helped to persuade two dozen states to change their education policies and laws, Mr. Partovi said, while creating free introductory coding lessons, called Hour of Code, which more than 100 million students worldwide have tried.

Along the way, Code.org has emerged as a new prototype for Silicon Valley education reform: a social-media-savvy entity that pushes for education policy changes, develops curriculums, offers online coding lessons and trains teachers — touching nearly every facet of the education supply chain.

Nu finns det som alltid olika meningar om att ge IT-företagen alltför stort inflytande om vad eleverna ska lära sig. Men i det här fallet tror jag det är OK. Alternativet, trots allt, är att eleverna inte får lära sig någonting.

Det är också intressant att se att de flesta som lär sig programmera idag gör det på webben. Och jag är övertygad om att vi kommer att få se en liknande utveckling inom på alla områden. Inte bara för dom som vill lära sig programmera.

Är det någon som vet om det finns någon liknande organisation i Sverige som lär ut programmering?