Politik

SETI och METI, sökandet efter intelligent liv i yttre rymden utökas, och möter hårdnackad kritik.

Professor Peter Wards bok från år 2000 Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe förklarar på ett mycket läsvärt sätt varför det är mycket osannolikt att vi någonsin kommer att hitta intelligenta varelser på andra planeter. Wards tes går ut på att det mycket väl kan finnas liv på andra planeter, det kan t.om. finnas hur mycket liv på hur många planeter som helst, men det livet kommer att bestå av mikroorganismer som helt saknar intelligens. Och chanserna att såna mikroorganismer ska utvecklas till högre former av liv kräver ett antal chans-artade steg som är mycket osannolika.


Video med professor Peter Ward om massutplåningarna som är nära kopplade med liv i yttre rymden.


Nu har men under de senaste 17 åren hittat ett stort antal nya planeter kring stjärnor, vissa av vilka kan innehålla liv, även om man ännu inte kan vara säker. Men som Steven Johnson skriver en mycket lång artikel om sökandet efter intelligent liv i yttre rymden i New York Times, så har två läger utkristalliserats, ett som anser att det bara är att tuta och köra på med meddelanden till de nyligen hittade planeterna, och ett annat som säger att riskerna är stora att om det verkligen finns intelligent liv i rymden så kommer det att vara så mycket mer avancerat än vi själva och kan därför hota och utplåna oss precis som vi hotade och utplånade de primitiva stammar i Nord och Sydamerika som missionärerna träffade på.

Greetings, E.T. (Please
Don’t Murder Us.)

The newfound interest in messaging has been piqued in large part by an explosion of newly discovered planets. We now know that the universe is teeming with planets occupying what exobiologists call ‘‘the Goldilocks zone’’: not too hot and not too cold, with ‘‘just right’’ surface temperatures capable of supporting liquid water. At the start of Drake’s career in the 1950s, not a single planet outside our solar system had been observed. Today we can target a long list of potential Goldilocks-zone planets, not just distant clusters of stars. ‘‘Now we know that virtually all stars have planets,’’ Vakoch says, adding that, of these stars, ‘‘maybe one out of five have potentially habitable planets. So there’s a lot of real estate that could be inhabited.’’
…….
The recent discovery of the Trappist-1 planets, three of which are potentially habitable, triggered such excitement in part because those planets were, relatively speaking, so close to home: just 40 light-years from Earth. If the Arecibo message does somehow find its way to an advanced civilization in M13, word would not come back for at least 50,000 years. But a targeted message sent to Trappist-1 could generate a reply before the end of the century.

Och för den som undrar så är SETI när man lyssnar på signaler från rymden och METI när man skickar signaler ut till rymden.
En mycket intressant artikel om ett intressant ämne som människan om den kan överleva ytterliga några hundra år kanske kan få svaret på.

One thought on “SETI och METI, sökandet efter intelligent liv i yttre rymden utökas, och möter hårdnackad kritik.

  1. Peter Andersson

    “It is not yet proven that intelligence has any long term survival benefits” – Stephen Hawking, om evolution.

Comments are closed.