Politik

Daily Archives: July 5, 2017

Silicon Valleys första tankesmedja: South Park Commons i San Francisco

Published by:

Silicon Valley är till bredden full av inkubatorer och acceleratorer där innovativa entreprenörer kan få draghjälp med sina projekt. South Park Commons är en ny variant på existerande sociala institutioner. Precis vad det är är litet svårt att riktigt sätta fingret på, men kanske tankesmedja bäst fångar begreppet.

Cade Mez skriver i New York Times:
Läs mer här

Fördämningarna brister, anklagelser om sexuella trakasserier mot kvinnor i Silicon Valley växer lavinartat

Published by:

Det har säkert alltid varit så här i Silicon Valley, med en förkrossande majoritet överambitiösa unga och medelålders män, i den s.k. “bro-kulturen”, i jakt på pengar och berömmelse och en liten minoritet unga tjejer. Tjejer som snart har fått lära sig att deras egen väg till framgång ofta har berott på deras villighet att hoppa i säng med någon eller några av Silicon Valleys makthavare.

Så varför är det först nu som Silicon Valleys mörka baksida har kommit i dagen. En ny generation kvinnor som inte är beredda att accepter Status Quo. Och inte minst kvinnliga sociala nätverk parad med fler kvinnor.

Katie Benner skriver i New York Times om den senaste skandalen: A Backlash Builds Against Sexual Harassment in Silicon Valley
Läs fortsättningen här