Politik

Varför du måste läsa Mastering Bitcoin – Second Edition by Andreas M. Antonopoulos LLC

Om du är intresserad av IT och det nya digitala samhället så måste du helt enkelt lära sig om kryptovalutor och Bitcoin.

Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto och beskrevs i hans vitbok från 2009 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System och vad det är är en digital s.k. peer to peer-valuta som på sikt kommer att ersätta dagens traditionella pengar.

Den som vill handla i de hittills oreglerade kryptovalutorna kan göra så på Digital Currency Exchanges och man spar sin kryptovaluta i s.k. Bitcoin Wallet.

Det finns många olika slags kryptovalutor, som alla är listade här CryptoCurrency Market Capitalizations

En annan bra källa är Coindesk

Men orsaken till att jag skriver det här inlägget är att rekommendera boken Mastering Bitcoin Andreas M. Antonopoulos som finns på nätet på länken jag just angav och som är en ypperlig introduktion till hela det snabbt växande cryptocurrency-fältet.

Det här är ett område man helt enkelt måste sätta sig in i inför framtiden även om man inte bör investera i Bitcoin eller andra valutor om man inte vet vad man gör eller är mycket rik.