Politik

Donald Trumps USA: flera delstater för sin egen utrikes och handelspolitik.

Det är egentligen underligt att stora amerikanska delstater som Kalifornien, som är världens sjunde största ekonomi, inte länge har fört sin egen handels och utrikespolitik. Kalifornien kunde lätt etablera ett konsulat i Stockholm som kunde odla förbindelserna mellan Sverige och Kalifornien.

Men nu, i skuggan av den destruktiva Trump-regimen har flera delstater börjat föra en mer självständig handels och utrikespolitik. Även om ingen hittills har gått så långt som att etablera sina egna konsulat utomlands.

Alexander Burns skriver i New York Times: Going Around Trump, Governors Embark on Their Own Diplomatic Missions

But under the Trump administration, that has begun to change: Leadership at the state level has taken on an increasingly global dimension, as governors assert themselves in areas where they view Mr. Trump as abandoning the typical priorities of the federal government. They have forged partnerships across state and party lines to offset Trump administration policies they see as harmful to their constituencies.

……

After Mr. Trump rejected the Paris climate agreement, a dozen governors announced a state-level coalition to carry out the pact in a partial form, with Gov. Jerry Brown of California, a Democrat, taking a leading role and traveling to China for a meeting on climate with President Xi Jinping.

Och att bryta sig ut ur unionen är, tyvärr omöjligt, ens för en så stor delstat som Kalifornien. Eftersom Washington då snabbt skulle blockera flyg till och från Kalifornien. Liksom hall oceangående handel. Tyvärr.

2 thoughts on “Donald Trumps USA: flera delstater för sin egen utrikes och handelspolitik.

  1. Peter Andersson

    Att flytta makt från Washington till delstaterna är ju exakt vad Trump vill – den tolkningen ser man t.o.m i svenska tidningar ibland. Att decentralisera makt, avregulera uppifrånstyrning och tillåta fri konkurrens mellan delstater – Great! Ju mer Trump drainar the swamp i Washington, desto mer frihet får även Californien att vara först ut på plan i frågor deras väljare tycker är viktiga. Du ser – du/ni där borta börjar redan få det bättre tack vare Trump! 😉

Comments are closed.