Politik

Kryptografikriget i Sverige och USA intensifieras med fara för demokratin

Utan kryptografi kan vi inte ha någon fungerande demokrati, så enkelt är det egentligen. Och som vi kan se från Kina så är det just kryptografi som totalitära regimer idag gör allt för att förhindra som Paul Mozur skriver i New York Times: China Disrupts WhatsApp Service in Online Clampdown

The last of Facebook’s major products that still worked in China was disrupted by the government on Tuesday, as Beijing broadly tightened its controls over the internet.

The product, WhatsApp, a messaging app used across the globe, was partly blocked by Chinese filters, leaving many unable to send videos and photos and some also unable to send text-based messages.

The disruption of WhatsApp was the latest in a long line of big digital services running up against China’s “Great Firewall,” the country’s system of internet filters and controls. In recent weeks, the government has appeared to increase its grip, an online crackdown fed by a perfect storm of politically sensitive news, important events and a new cybersecurity law that went into effect last month.

Men vänta även USA kan inte tolerera att deras medborgare kommunicerar i det tysta, som Ed Snowden avslöjade.

Och som Linus Larsson skriver i DN, så har Sverige nu sällat sig till de totalitära staternas skara.

Linus Larsson skriver i DN: Myndigheter vill kringgå kryptering

Polisen kan också hamna i en svår situation gentemot teknikföretagen, som vanligtvis försöker rätta till säkerhetshål. Med hemlig dataavläsning kan det skapa en konflikt mellan höjd säkerhet och polisens möjlighet att bedriva spaning.

Daniel Akenine är säkerhetschef för Microsoft i Sverige och har suttit i flera av regeringens utredningar om it- och säkerhetsfrågor. Han ser det som uteslutet att Microsoft skulle lämna exempelvis Windows sårbart för att bistå brottsbekämpande myndigheter och deras trojaner.Polisen kan också hamna i en svår situation gentemot teknikföretagen, som vanligtvis försöker rätta till säkerhetshål. Med hemlig dataavläsning kan det skapa en konflikt mellan höjd säkerhet och polisens möjlighet att bedriva spaning.

Daniel Akenine är säkerhetschef för Microsoft i Sverige och har suttit i flera av regeringens utredningar om it- och säkerhetsfrågor. Han ser det som uteslutet att Microsoft skulle lämna exempelvis Windows sårbart för att bistå brottsbekämpande myndigheter och deras trojaner.

Det här är givetvis oerhört allvarligt, men tyvärr ett tecken i tiden. Svenska myndigheter vill ha tillgång till en backdörr till dagens krypterade kommunikationssystem som gör det omöjligt för alla svenskar att kommunicera med släkt och vänner utan att Säpo, Polisen och regeringen kan läsa vad de skriver. Och det förvandlar hela demokratin till något helt odemokratiskt.