Politik

Dunkirk, ny storfilm men också en gåta för vår tid.

Evakueringen av den Brittiska Expeditionskåren från Dunkirk från den 26 maj till den fjärde juni 1940 var en vändpunkt i kriget som startade den första september året innan och kom att vara till den sjunde maj 1945. Men som fortsatte mot Japan.

En fråga som tas upp i ovanstående film, som är mycket bra, och som inte har något med storfilmen att göra, är gammal men ändå utomordentligt viktig.
Orsaken till att den Brittiska Expeditionskåren under Lord Gort lyckades evakuera från de anstormande tyska styrkorna vid Dunkirk i Operation Dynamo var att Hitler beordrade stopp för de tyska pansarstyrkorna den 24e maj. När dom befann sig några kilometer från stränderna i Dunkirk. Det var först efter tre dagar som ordern hävdes, men då hade de allierade redan hunnit evakuera huvuddelen av sina styrkor från stränderna vid Dunkirk i vad som skulle bli en vändpunkt i kriget.

Precis varför Hitler tappade fattningen och beordrade stoppet, han hade förlorat fattningen under anfallet på Norge på ett liknande sätt, är mindre viktigt i det här sammanhanget än vad som hade hänt om han inte hade stoppat framryckningen.

Och det är den frågan som videon ovan tar upp.

Så frågan på bordet är, om Hitler inte hade stoppat de tyska pansarstyrkorna och den brittiska expeditionskåren hade kapitulerat. Hur hade Andra Världskriget då utvecklats.

Lord Halifax hade med stor säkerhet ersatt Churchill som premiärminister och slutet “fred” med Hitler. Som inte hade invaderat eller ockuperat Storbritannien utan precis som han gjorde, ett år senare hade anfallet Sovjetunionen.

Och frågan är då hur den invasionen hade förlupet.

Det hade betytt att det inte hade blivit något allierat bombkrig mot Tyskland, ett bombkrig som tvingade Hitler att kommendera stora styrkor till det tyska luftvärnet, och ett bombkrig som samtidigt slog hårt mot den tyska krigsproduktionen.

Skulle USA ha kommit till Stalins undsättning? Det är givetvis okänt, men de tyska styrkorna som invaderade Sovjet stötte efter bara några månader på allierade krigsfordon och kanoner.

För att göra en lång historia kort så är jag övertygad om att Hitler ändå skulle ha förlorat kriget mot Stalin eftersom hans slutmål inte var fred utan förintelse.

Vilket skulle betyda att de sovjetiska styrkorna kanske skulle ha erövrat hela Västeuropa om inte USA på egen hand hade ingripit.

Så den mirakulösa evakueringen från Dunkirk förändrade världen och räddade England och i förlängningen Europa från Hitler.

Och det är så som historien rullar vidare. Med små tillfälligheter som kan styra in världen i en helt ny fåra. Som de tillfälligheter som ledde till katastrofen som heter Donald Trump och som kan komma att riva upp demokratin i USA och leda till flera storkrig.

4 thoughts on “Dunkirk, ny storfilm men också en gåta för vår tid.

 1. Christer W

  Förhållandena var 1 mot 2, och det är inte så överlägset ur militär synpunkt. Vid ett slutanfall anses 1 mot 3 vara det minst godtagbara för den som anfaller.
  Förövrigt var det von Rundstedt och Kluge som föreslog en konsolidering av de tyska linjerna i 3 dagar för att förhindra en utbrytning. Överkommandot och Hitler godkände deras förslag.
  Fram till evakueringen var genomförd så hade de allierade 11 tusen döda och tyskland ca 30 tusen döda och sårade.

  1. Lennart Post author

   Christer, jo styrkeförhållande var mycket jämna, speciellt vad gällde stridsvagnar och stridsflyget. Den stora skillnaden var att den franska armen var helt defensivt inriktad och ledd av överåriga officerare från Första Världskriget.

Comments are closed.