Politik

Varför Kryptovaluta och Blockchain är så viktiga i dagens IT-värld

IT-världen består av en aldrig sinande ström med “revolutionerande” “måste ha” teknologier som kommer att förändra, förbättra och vända upp och ner på världen.

Två nära besläktade sådana teknologier är Bitcoin och Blockchain.

En orsak till att det är viktigt att följa sådana ofta hajpade teknologier är att dom hjälper oss att förstå andra fundamentala teknologier. Som Rajesh Nair, VP of Engineering skriver på Paxos.com: Why aren’t distributed systems engineers working on blockchain technology?

For the last 15 years, I have predominantly worked on Distributed Systems of various size and complexity. Over the last couple of years, I have become more interested in blockchain or Distributed Ledger Technology (DLT). Coming from a Distributed Systems background, it seemed natural to me to understand more about this innovative technology. So it’s surprising that, although there has been a lot of buzz around the crypto community about DLT, the Distributed Systems community has largely remained away from the DLT buzz.

För Blockchain är givetvis en innovativ distribuerad teknologi som kommer att förändra existerande distribuerade teknologier, även om det inte har hänt ännu.

Och distribuerade datasystem finns överallt från datormolnen till Internet, webben, till finanssystem osv. Och om vi lär oss om den nya Blockchain- teknologin så kan vi också lära oss om en hel massa besläktade teknologier. Och ana hur framtidens distribuerade värld kommer att se ut.