Politik

Jubel på Östermalm, genetisk förädling för de rika snart möjligt.

Eftersom vi idag förstår den mänskliga arvsmassan in i minsta detalj så är det möjligt att redigera skadliga gener i mänskliga embryon för att avlägsna skadliga sektioner. Det här är enormt stort, inte minst för de miljoner med barn som föds med livshotande genetiska sjukdomar.

Pam Belluck skriver i New York Times In Breakthrough, Scientists Edit a Dangerous Mutation From Genes in Human Embryos

Scientists for the first time have successfully edited genes in human embryos to repair a common and serious disease-causing mutation, producing apparently healthy embryos, according to a study published on Wednesday.

The research marks a major milestone and, while a long way from clinical use, it raises the prospect that gene editing may one day protect babies from a variety of hereditary conditions.

But the achievement is also an example of human genetic engineering, once feared and unthinkable, and is sure to renew ethical concerns that some might try to design babies with certain traits, like greater intelligence or athleticism.

Scientists have long feared the unforeseen medical consequences of making inherited changes to human DNA. The cultural implications may be just as disturbing: Some experts have warned that unregulated genetic engineering may lead to a new form of eugenics, in which people with means pay to have children with enhanced traits even as those with disabilities are devalued.

Problemet med den här metoden är alltså att vi snart kan komma att få rika människor som är beredda att betala för att få barn med superintelligens och andra superförmågor. Och det kommer att bli svårt att reglera.

När IT-människor idag är beredda att låta implantera microchips i sina kroppar så är vi onekligen på väg till ett nytt samhälle med människor med helt nya förmågor.

Men dom av oss som inga pengar har och som dessutom är dumma som fån kan trösta oss med det alltid finns okända sidoeffekter vid så här massiva ingrepp.

2 thoughts on “Jubel på Östermalm, genetisk förädling för de rika snart möjligt.

  1. Peter Andersson

    Var inte orolig – detta kommer att bli obligatoriskt för arbetarklassen också – på samma sätt som vaccinationer i praktiken är obligatoriska i dag. De som inte vill höja sina barns intelligens på konstgjord väg kommer att nekas barnbidrag och föräldrapenning etc. Kom ihåg att det är Big Pharma som har de ekonomiska incitamenten här…

Comments are closed.