Politik

Google’s Ideological Echo Chamber, kvinnor i IT-branschen, kritik av mångfalden i Silicon Valley går viral.

Silicon Valleys bild av sig själv som den lyckliga dalen där allt handlar om innovation och där alla behandlas lika har fått många törnar den senaste tiden. Mest från kvinnor som har mycket svårt att klara sig i den ingrodda grabbkultur som härskar, inte minst från ovälkomnade närmanden. Men mitt i försöken att slussa in fler kvinnor i IT-industrin kommer nu något helt oväntat.

När en Google-anställd i helgen gick till storms mot den politiska korrektheten kring jämställdhet och likabehandling i Silicon Valley Google’s Ideological Echo Chamber så blev hans utspel snabbt viralt.

Gwynn Guilford skriver i Qc.com The real problem with that Google employee’s viral anti-diversity memo is bigger than Silicon Valley

A Google employee created an uproar this weekend when his manifesto about criticizing the company’s diversity initiatives went viral among employees. The senior software engineer claimed the diversity programs discriminated against employees like himself by creating an “ideological echo chamber where some ideas are too sacred to be discussed honestly.”

Google staff—and lots of other people—are peeved, and it’s not hard to see why. The author of the document (a full version of which was posted by Gizmodo) argued that the gender gap in software engineering in part boiled down to biological differences between men and women.

Kvinnor från Kina och Indien är rikt representerade bland Silicon Valleys IT-ingenjörer, det är “vita” och “svarta” kvinnor som lyser med sin frånvaro. Och det verkar mest bero på att den amerikanska kulturen inte har satsat på rollfigurer för USA-födda kvinnor. Till skillnad från Kina och Indien där man satsar på utbildning inom de mest lukrativa yrkesområdena för alla barn, oavsett kön. Och det är inget snack om att barnen själva ska få någon medbestämmanderätt. Det är föräldrarna som bestämmer, punkt och slut.