Politik

Varför älskar svenskarna New York som dom gör: New York’s Subways Are Not Just Delayed. Some Trains Don’t Run at All

En gång för några år sen gjorde DN en undersökning och fann att om dom blev erbjudna jobb i New York så skulle över hälften av alla Stockholmare lämna allt och sticka till Det Stora Äpplet för vad dom var övertygade skulle bli ett liv i sus och dus.

Men som Ford Fessenden, Emma G. Fitzsimmons, K.K. Rebecca Lai och Adam Pearce skriver i New York Times så skulle det livet inte omfatta New Yorks tunnelbana:

New York’s Subways Are Not Just
Delayed. Some Trains Don’t Run at All.

The nation’s most crowded subway line is jammed every morning with a crush of people waiting to board trains. Angry riders often have to let a train or two pass before they can wedge themselves inside.

It turns out that the route — the Lexington Avenue line in New York City — is regularly failing to meet its train schedule, especially during rush hour, leading to dozens of trains being canceled every day and reducing the system’s capacity by tens of thousands of riders, according to an analysis by The New York Times.

Vilket leder till frågan varför New York har ett så positivt rykte i Sverige. Ett rykte som inte verkar ha mycket med verkligheten att göra. Vi ser vad vi vill se och inte vad som verkligen syns.

2 thoughts on “Varför älskar svenskarna New York som dom gör: New York’s Subways Are Not Just Delayed. Some Trains Don’t Run at All

  1. Christer W

    Det handlar nog snarare om vad som förmedlas av t.ex dn, svd och andra tidningar. Skulle de flesta få en konkret verklighetsbild som är det inte så många som vill byta.
    Troligtvis skulle en konkret verklighetsbild av nordeuropa få många i us till att fundera på flytta om de blev erbjudna jobb och bostad.

    1. Lennart Post author

      Christer, jo det verkar rimligt. Man ser inte verkligheten utan skenvärld, mer eller mindre verklig som man upplever i pressen, i media och i böcker. Och ofta ser man inte det man ser. När jag för första gången reste till USA på en sommar så var villaområdet där jag bodde t.ex. helt vitt. Något jag aldrig reflekterade över.

Comments are closed.