Politik

Donald Trumps USA, måste läsas: Omar El Akkads roman American War

Supermakten USA skakas just nu av ett antal besläktade trenden. USA:s inflytande på världsscenen har minskat sedan Berlinmuren föll i november 1989. Det republikanska partiet har radikaliserats i allt snabbare takt. Den vita maktrörelsen växer sig stark i Donald Trumps USA. Det amerikanska demokratiska partiet har splittras och hotas nu av irrelevans. Och sen har vi den katastrofale Donald Trump som inte kommer att lämna en sten stående när hans president period är över om sju och ett halvt år.

Mot den dystopiska bakgrunden har den egyptisk-kanadensiskt författaren Omar El Akkad skrivit en uppmärksammad roman American War. Boken utspelas i en nära framtid när USA härjas av klimatförändringar och ett andra inbördeskrig bryter ut över användningen av fossila bränslen.

Inte helt verklighetsfrämmande i den allt galnare Donald Trumps USA.

Michiko Kakutani skriver i New York Times: A Haunting Debut Looks Ahead to a Second American Civil War

Set in the closing decades of the 21st century and the opening ones of the 22nd, El Akkad’s novel recounts what happened during the Second American Civil War between the North and South and its catastrophic aftermath. It is a story that extrapolates the deep, partisan divisions that already plague American politics and looks at where those widening splits could lead. A story that maps the palpable consequences for the world of accelerating climate change and an unraveling United States. A story that imagines what might happen if the terrifying realities of today’s wars in Iraq and Afghanistan — drone strikes, torture, suicide bombers — were to come home to America.

En bok som absolut bör läsas av alla USA-intresserade.