Politik

Republikanerna vinner, USA på väg att bli enpartistat.

Av någon underlig anledning har den svenska pressen helt missat en historisk utveckling, nämligen att det demokratiska partiet efter de åtta katastrofala Obama-åren, där presidenten har lämnat det egna partiet vind för våg, nu snabbt är på väg att bli ett helt irrelevant minoritetsparti utan hopp inför framtiden.

Det är grönt ljus för republikanerna under år och decennier framöver.

Philip Ellior skriver i Time Magazine: Divided Democratic Party Debates Its Future as 2020 Looms

very party cast out of power endures a period of soul-searching. But the Democrats’ dilemma was unimaginable even a year ago, when Clinton seemed to be coasting toward the White House and demographic change fueled dreams of a permanent national majority. Now, eight months into the Trump presidency, the party looks to face its toughest odds since Ronald Reagan won 49 states in 1984.

The Democrats are in their deepest congressional rut since the class of 1946 was elected, and hold the fewest governors’ mansions–15–since 1922. Of the 98 partisan legislatures in the U.S., Republicans control 67. During Barack Obama’s presidency, Democrats lost 970 seats in state legislatures, leaving the party’s bench almost bare. The median age of their congressional leadership is 67, and many of the obvious early presidential front runners will be in their 70s by the 2020 election.

USA:s enda möjlighet framöver är om ett nytt parti kan utmana demokraterna och ta sig an republikanerna.

Sedan går inte republikanerna helt säkra inför framtiden. Eftersom de vita kristna som utgör partiets kärntrupper långsamt, mycket långsamt dalar.

Men det kan komma att ta decennier.