Politik

Donald Trumps USA: Det demokratiska partiet, bankrutt, irrelevant, är USA på väg mot en enpartistat?

Bara Obama upplevdes först av miljoner människor världen över som beviset på att USA var på väg åt rätt håll. En god man, en retorikens mästare, en man som skulle förändra USA. Sanningen blev en helt annan. Obama var helt ointresserad av att drive igenom sina reformer. Han överlämnade all detaljplanering till andra, som med Obamacare som lämnades vind för våg tills Obama tvingades ingripa för att i sista stund rädde den reform som Donald Trump nå håller på att begrava. Obama visade sig strunta i det demokratiska partiet som förlorade sitt fotfäste mot republikanerna som stormade fram över mellanvästern och förvandlade demokraterna till ett minoritetsparti. Och Obama stödde NSA:s massiva övervakning inte bara av alla amerikaner utan också av miljarder människor världen över.

Idag är demokraterna en spillra av sitt forna jag, som håller på att förvandlas till ett permanent andra-rangsparti.

James Downie skriver i Washington Post: The Democratic Party needs to get its act together

At the federal level, Republicans control the White House and both houses of Congress. The GOP House majority is at its largest in 70 years. Though two-thirds of the Senate seats contested in 2016 were held by Republicans, Democrats only gained two seats, losing races against very vulnerable GOP incumbents. At the state level, Republicans are at their strongest since the 1930s. Republicans control both the state legislatures and governorships in 24 states, compared with Democrats’ five. The GOP’s ruthless exploitation of gerrymandering — aided by its control of so many states — has helped increase GOP control, but much blame still lies with Democratic leaders.

Then there’s the financial mismanagement. Money troubles for the DNC are hardly unprecedented, but the struggles appear to have worsened considerably in the past few years. Brazile says that the party’s monthly expenditures had doubled in the previous five years, in large part because of former DNC chair Debbie Wasserman-Schultz and President Barack Obama keeping expensive consultants on the payroll. (Given Democrats’ electoral failures, what these consultants were doing is anyone’s guess.

Demokraternas kollaps kommer att förvandla USA till något som mest liknar en enpartistat, styrt av allt mer radikala republikanska politiker.

En skrämmande framtidsvision.