Politik

Ombord på SAS-flight SK  936 till Kastrup.

Ombord på planet
Full flight till Kastrup