Politik

Dags för Sara Danius att avgå som Svenska Akademiens Ständiga Sekreterare

DN:s artikel om sexuella övergrepp på Svenska Akademien är bara en aspekt på alla de problem som virvlar kring på den mossbelupna och ingrodda Akademien. Mycket tyder också på att Sara Danius försöker bevara så mycket av dagens struktur som möjligt, och till varje pris hålla “kulturprogilens” namn hemligt, istället för att öppna böckerna, slänga ut dagens trotjänare, pensionera alla överåldriga ledamöter och börja om från början med en helt ny och genomskinlig styrelse. Och kanske viktigast, skära av banden till kungafamiljen.

Hanna Fahl skriver i DN om hur akademiledamoten Lotta Lotass inte ens har deltagit i akademiens sammankomster på hela två år, något som har hållits hemligt för omvärlden: Lotta Lotass lämnade Svenska Akademien – för två år sedan

Lotta Lotass valdes in i Akademien 2009 på stol nummer 1, men lämnade Akademien sex år senare, säger hon nu till Borås tidning.

– Jag tog först ledigt ett halvår för att grunna på min situation, men meddelade sedan ständiga sekreteraren att jag ville lämna min plats för gott. Det var väldigt många som blev mycket ledsna när jag valdes in i Akademien. Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i Akademien. Under de år jag var med fick jag med jämna mellanrum brev från människor som ville uttrycka sitt missnöje med mitt ledamotskap och hur jag var som person. Jag passade väldigt illa in i miljön kring Akademien, säger hon till Borås Tidning.

Hon berättar också för Borås tidning att vissa av ledamöterna var besvikna över att hon inte deltog i middagar och andra sociala evenemang som Nobelfesten och middagar med kungen.

DN skriver om hur Sara Danius verkar vilja nöja sig med smärre justeringar i Akademiens sätt att arbeta, och hur Ebba Witt-Brattström vill gå betydligt längre än så: Prisregn, makt och tystnad i Akademien

Ebba Witt-Brattström vill gå ännu längre. Om hon fick bestämma skulle besluten om de större priserna fattas av kommittéer av oberoende experter. Hon tycker också att ledamöterna borde dra sig tillbaka när de fyller 70, som i Svenska Litteratursällskapet i Finland, där hon är expert.
……
I ett pressmeddelande i torsdags konstaterade Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius att Akademien brutit mot sina egna jävsregler. Reglerna ”måste skärpas” och Akademien ”vill ha så stor transparens som möjligt i denna fråga”, heter det.

Det ger Witt-Brattström inte mycket för.

– Om man behåller sin nuvarande feodala konstruktion och sina maktanspråk så kan jag inte tänka mig att det här är något annat än spel för gallerierna.

Det är inte bra när ett modernt land som Sverige inte kan slänga ut feodala maktstrukturer som Svenska Akademien och Kungahuset. Dags att göra en storstädning och slänga ut både akademien och kungahuset. Och ersätta dom med något i tiden.

4 thoughts on “Dags för Sara Danius att avgå som Svenska Akademiens Ständiga Sekreterare

 1. Daniel Stintzing

  Nej, alla poster bör naturligtvis inte tillsättas för evigt. Den amerikanska konstitutionen som har en intrikat form av maktdelning låter domarna i Högsta domstolen sitta fram tills att dessa dör eller avgår frivilligt. Likväl går det inte för presidenten att avsätta en domare. De skapar maktdelning och möjliggör för domarna att behålla sin integritet. En riksdagsledamot kan inte heller avsättas i Sverige om han/ hon inte själv begär detta.

  Möjligtvis borde det finnas en möjlighet för ledamoten i akademin att avsäga sig sitt uppdrag men inte alltför lättvindigt. Akademins arbete är långsiktigt och bör ses i ett perspektiv på hundratals år. Det är ett stort ansvar som följer med posten att ta del av arbetet i akademin. Kerstin Ekman har inte deltagit i akademins arbete sedan 1990 och det innebär en förlust för akademin eftersom det påverkar besluten om vem som får till exempel Nobelpriset. Pluralismen urholkas och en riktning får råda. Det är därför misstänker jag (vi får först veta om 49 år) som Bob Dylan fick Nobelpriset. Sverige har alltför länge dominerats av en akademisk inriktning i taget. Nu dominerar uppfattningen att finkultur och populärkultur måste blandas. Det är ett stort misstag eftersom det hotar kulturens integritet. Populärkultur styrs av det ekonomiska kapitalet medan finkulturen styrs av det kulturella kapitalet. Om balansen mellan dessa former av inflytande rubbas så får vi en förvirring och den analytisk förståelsen för samhällets skeenden förstörs. Vi blir alla mycket dummare och lättare offer för manipulation. Det är vad som har hänt i Sverige de senaste trettio åren. Nu när så många ledamöter inte deltar i arbetet inom akademin kan en grupp inom akademin utse sina vänner varje gång en ledamot dör. Det är därför pliktetiken är central när den saknas blir posten inom akademin endast en bonus inte ett ansvar för nationens och världen andliga och kulturella utveckling. Under min livstid har jag varit med om ett stort krig i Europa vars konsekvenser sträcker sig flera århundraden framöver. Vi har alla ett ansvar att inte se oss enbart som enskilda individer utan del av det kollektiv som heter mänskligheten och vars överlevnad kommer att hänga på vår förmåga att fatta mogna upplysta beslut som återställer världens biokemiska balans och förhindrar den snabba värmedöd vi närmar oss nu. Där har akademin genom sitt val av vem som får priser och stipendier ett stort ansvar. Den integritet som en post i Svenska akademin har är just att ledamöterna inte går att avsätta. Därav mitt försvar för den ålderdomliga traditionen.

  1. Lennart Post author

   David,

   Säkert känner du till begreppet “De två kulturerna”, som myntades 1959 av C.P. Snow, vetenskapsmännen och de litterärt intellektuella. Och hur de litterärt intellektuella inte hade minsta aning om den moderna vetenskapen och vice versa. Så att en grupp svenska litterära personer skulle kunna påverka vår samtid tycker jag är helt befängt. Om vi tar Göran Malmqvist som exempel så sitter han i Akademien för hans översättningar av ett antal kinesiska romaner, från ett Kina som för länge sedan lyckligtvis är dött och begravet. Om ett par decennier kommer dessa böcker att kunna översättas av Google Translate.

   Så litteraturen i all ära men Svenska Akademien bör avskaffas och pengarna satsas på något bättre. Möjligtvis läggas på Vetenskapsakademien.

   Nobelprisen är något positivt även om det ofta är stora forskarlag och inte en enskild forskare som har gjort insatsen. Men Nobelpriset i litteratur är meningslöst. I alla fall utanför Sverige. Jag minns hur min mamma och hennes väninnor i deras läsecirkel alltid skyndade sig ut för att köpa den senaste nobel-författaren. Men det var nog mest för att snobb med hur fina de var.

 2. Daniel Stintzing

  Akademin är en institution med syftet att försvara de eviga värdena som kommer att styra vår värld i framtiden såsom snille till exempel. Akademin bör därför inte förändras. Det är bra att ledamöterna sitter på livstid eftersom det skapar en stabilitet och ansvar för uppdraget. Pliktetiken är en underskattad drivkraft. Den som inte tycker om en ledamot kan ju alltid skjuta densamma så är saken ur världen! Enkelt, eller hur?
  De sista åren har akademin visat dåligt omdöme i en mängd olika sammanhang bland annat genom att välja in Lotta Lotass. Hon verkar inte ha förstått vad hon sa ja till! Men det dåliga omdömet är något som akademin kommer att överleva, precis som en staty som tappat näsan fortfarande är funktionell som staty…

  1. Lennart Post author

   Daniel, tack för din kommentar som går stick i stäv med min egen uppfattning och just därför är intressant.

   Jag antar att du också försvarar att politiska ledare ska sitta på livstid, eller?

   I Kalifornien där jag som du vet bor när jag inte som just nu befinner mig i Sverige, så kan guvernören endast sitta i två mandatperioder för att förhindra “stabilitet och ansvar för uppdraget”.
   Lotta Lotass framstår för mig som en av av de få sympatiska ledamöterna.
   Men som sagt, det är alltid intressant med uppfattningar som går stick i stäv med min egen.
   Inom parentes så har jag haft två av akademiens ledamöter som lärare, nämligen Kerstin Ekman och Göran Malmqvist.

Comments are closed.