Politik

En objektiv sydstats-syn på Roy Moore, den kristna högerns galjonsfigur i Alabama

En objektiv sydstats-syn på Roy Moore, den kristna högerns galjonsfigur i Alabama

Tack Christoffer!

Tyvärr är det troligt att han kommer att vinna. Vilket säger rätt mycket om Alabama och dagens USA.

2 thoughts on “En objektiv sydstats-syn på Roy Moore, den kristna högerns galjonsfigur i Alabama

    1. Lennart Post author

      Christoffer, du har helt rätt, en historisk dag för Alabama, för sydstaterna och för USA och världen. Man kan nu börja ana att Donald Trumps vedervärdiga regim kanske inte kommer att överleva lika länge som i alla fall jag har fruktat.

Comments are closed.