Politik

Daily Archives: December 27, 2017

Victor Davis Hansons innovativa historia om Andra Världskriget: The Second World Wars: How the First Global Conflict Was Fought and Won

Published by:

Victor Davis Hanson
är medlem av den republikanska tankesmedjan Hoover Institution vid Stanford-universitetet i Palo Alto i det demokratiska Kalifornien.

Men hur felplacerad han än är i hjärtat i SiliconValley så är han en superb krigshistoriker, som han visar med sin innovativa bok om Andra Världskriget, The Second World Wars: How the First Global Conflict Was Fought and Won.

Istället för att skriva en traditionell kronologisk bok så har han skrivit en bok om de olika teknologier som avgjorde kriget, som t.ex. det faktum att de allierade hade de tekniska kunskaper söm behövdes för att kunna framställa fyrmotoriga s.k. strategiska, bombplan, något som tyskarna helt saknade och som blev avgörande för kriget.

På samma sätt hade de allierade ett ointagligt försprång i artilleripjäser, en annan avgörande faktor, liksom i oljetillgångar. De tyska innovationerna som ledde till missiler och jetplan var alltför små för att göra någon skillnad.

Det borde från början ha stått klart för den vältränade tyska generalstaben att Hitler inte hade minsta chans att vinna ett krig mot i stort sätt hela världen. Men ingen vågade opponera sig. Inte ens när Hitler misslyckades med att tvinga England till förhandlingsbordet efter reträtten från Dunkirk och luftslaget över England.

I den ständiga bokfloden om Andra Världskriget så står den här boken ut som synnerligen läsvärd.

Joshua Rothman recenserar Victor Davis Hansons innovativa historia över Andra Världskriget: A New History of the Second World War
Läs fortsättningen här

Nordkorea, regimen får allt svårare att hantera insmugglade USB-flashminnen som sprids på loppisar: Jangmadang

Published by:

Nordkorea beskrivs så gott som alltid som “hermetiskt slutet”, något som faktiskt inte riktigt är sant. Det finns flera faktorer som medverkar till att landet långsamt men säkert luckras upp. Och mycket handlar om små minnespinnar som idag smugglas in i landet och sen säljs på loppmarknader där nordkoreaner har rätt att sälja sina egna varor. Och där det är lätt att distribuera insmugglade minnespinnar med teveprogram från Sydkorea, kina och västvärlden.

En annan bidragande orsak är det faktum att NordKorea idag faktiskt har sitt eget mobilnät. Givetvis är det nordkoreanska mobilnätet inte uppkopplat mot omvärlden, men det tillåter i alla fall nordkoreaner att kommunicera med varandra, något som tidigare var omöjligt.

Jieun Baek skriver i Foreign Affairs: Continue reading