Politik

Genombrott för Kryptovalutan Ripple genom alliansen men MoneyGram. Se upp SWIFT!

När jag skickar pengar till Sverige så har jag använt det arkaiska SWIFT-systemet som inte bara är långsamt som bara den men också kostar skjortan.

Men bland alla olika kryptovalutorna finns San Francisco-baserade Ripple som är betydligt mer än en kryptovaluta. Det är också ett en direkt konkurrent till SWIFT med ett valutaväxlings och överföringsnätverk som går under benämningen Ripple Transaction Protocol (RTXP) som är byggt på öppen kod. Ripple använder Blockkedjan och ett växande hot mot SWIFT.

Problemet är att Ripple ännu inte har fått något riktigt genombrott på den internationella finansiella marknaden. Tills nu, som Josiah Wilmoth skriver på CCN.com: MoneyGram Adopts Ripple’s XRP in Open-Ended Pilot for International Money Transfers

International money transfer service MoneyGram has announced that it will adopt Ripple’s XRP token into its payments system in a bid to increase the speed and reduce the cost of cross-border payments.

Ripple and MoneyGram — the world’s second-largest provider of money transfers — made the announcement on Thursday, explaining that the two companies would partner to launch the open-ended pilot program to increase the efficiency of the Dallas-based company’s internal processes.

Om det här pilotprogrammet blir framgångsrikt så kommer det att revolutionera hur hundratals miljoner människor skickar pengar över världen.

Nu kan man med visst fog säga att tanken bakom kryptovalutorna är att vem som helst ska kunna skicka pengar till vem som helst precis som vi skickar e-post.

Men trots att alliansen mellan MonegGram och Ripple inte riktigt når upp till slutmålet så är det i alla fall ett viktigt första steg. Som också visar världen att kryptovalutorna är här för att stanna.

Och att dom kommer att bli allt viktigare under kommande år.