Politik

Familjemordet i Bjärred, små små steg närmare sanningen

Som jag redan har skrivit så är det svårt att få något riktigt grepp om vad som orsakade de fruktansvärda familjemorden i Bjärred i Skåne.

Men att något mycket ovanligt hade hållit på en längre tid i den röda tegelvillan i Bjärred står klart.

En familj med två högpresterande skattejurister, Oskar vid Lunds Universitet och Hanna vid Skattemyndigheten i Malmö, med två döttrar på 14 och 11 år, som beter sig på ett mycket besynnerligt sätt.

Fadern anmäler till skolan, precis när vet vi inte, att hans äldsta dotter, är i behov av kontinuerlig hemundervisning. Tydligen på grund av att hon lider av någon slags . Det verkar vara fadern som för sin familjs talan med skolan, som snart går på faderns linje efter att ha fått ett sjukintyg av en läkare.

Nu hör det till saken att det är i det närmaste omöjligt att få hemundervisning i Sverige. Och att pappan ens skulle tänka i dom banorna är i sanning konstigt. Vad tyckte skolan om en sån lösning, som ju kom att kosta skolan stora pengar?

Ännu konstigare är vad som sen sker. Fadern börjar jobba alltmer hemifrån. Fast utan att tydligen be om hjälp från kommunal eller privat hemtjänst. Han har ingen hjälp från pigor som städar, handlar mat och sköter matlagningen. En stor del av veckan är det tydligen han och dottern ensamma i villan. Om modern känner vi inte till någonting utom hennes namn och arbetsplats, se ovan. Hon är inte ens en skugga i hela den här underliga affären.

Frånvaron av hemtjänst är oerhört konstigt och helt ologiskt. Vilka föräldrar med barn som inte klarar av att gå i skolan och med heltidsjobb väljer att inte anlita hemhjälp?

När fadern sen en tid senare tydligen under 2017, meddelar skolan att han också vill ha hemundervisning för sin andra dotter, då borde skolan ha lämnat i en s.k. orosanmälan. Att två syskon ska få hemundervisning måste vara unikt i svensk historia. Men ingen på skolan reagerar. Ännu ett intyg och det är bara att tuta och köra. Och skolan som borde ha dragit i nödbromsen blundar.

När sedan hela familjen för en vecka sedan hittas mördad i villan och polisen säger att det är en av familjemedlemmarna som utförde morden så är frågan, varför i himmelens namn kunde det ha gått så snett?

Rektorn i den äldsta flickans skola ger en ledtråd när hon säger att skolan kände till att familjen hade befunnit sig i en “djup kris”

Men det faktum att ingen talar om att flickornas kamrater sprang in och ut ur villan pekar på att döttrarna hölls isolerade. Ingen hemtjänst, inga lekkamrater. Bara lärare fyra dagar i veckan. En pappa som arbetade allt mer hemifrån och en mamma som ingen vet något om. Utom att hon är i femtioårsåldern och därför bör ha varit i fyrtioårsåldern när hon fick yngsta dottern. Inte direkt ung för att ha ett andra barn.

Behövde döttrarna verkligen alls hemundervisning? Det borde ju ha varit ett sista alternativ om allt annat misslyckades. Ingen vet, men det verkar onekligen som om fadern tryckte på utan motstånd från skolan och fick som han ville.

Mannen i huset var väldigt trevlig, säger en granne som träffade honom flera gånger och de diskuterade hur man odlar fruktträd. Och när man tittar på bilderna av honom på nätet ser man en leende sympatisk man.

Men samma granne ställer sig samma fråga som jag gör, varför fick de inte mer hjälp? Om de hade så stora problem så borde de fått mer hjälp. Och vilka problem hade de egentligen?

Men fadern sägs ha försäkrat skolan att allt var bra. Och skolan verkar ha accepterat allt vad fadern sa och inte själva ha bett att få tala med läkaren som utfärdade sjukintygen. Trots de väldiga summor som de lade ner för hemundervisningen.

Men fadern är samtidigt deprimerad. En kollega säger att han såg djup sorg i faderns ögon när samtalet kom in på situationen i hans hem.,den sista gången de möttes. Så kollegor och skolan känner till att allt inte står bra till i hemmet. Men ingen reagerar.

Och det stora mysteriet är modern, vilken ingen verkar ha träffat, som ingen verkar känna till något om, utom på hennes arbetsplats som ar givit henne förstklassiga vitsord och som jobbade fram till Julen. Utan att sätta några spår någonstans verkar det som.

Polisen är säker på mord. Men man måste kolla med Nationellt Forensiskt Centrum innan man är säker på hur dom dog. Vilket rimligtvis betyder att hela familjen blev förgiftad.

Mot det står de första uppgifterna när polisen trängde in i villan, att Enligt de första, obekräftade, uppgifterna skulle det röra sig om ett misstänkt våldsbrott med personskador.

Fadern eller modern och varför? Vi vet givetvis inte. Men varför anlitade fadern inte hjälp, varför dolde han sanningen? Som framgångsrik jurist så skulle väl det vara enkelt för honom att anlita professionell hjälp?

Och det är det kvarstående mysteriet.