Politik

Göbbels i Bjärred, de helt oförklarliga barnmorden som skakar Sverige

Den första maj 1945, några timmar efter det att hans älskade ledare hade begått självmord, lät Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels förgifta sina fem döttrar och en son för att sen låta Hitlers SS-vakt skjuta ihjäl honom själv och hans fru. Ett familjemord som ända sedan dess har stått som ett epitet för den ofattbara Nazistregimen.

Att något liknande, om än i mindre omfattning skulle kunna ske mitt i det svenska folkhemmet, och utfört av två välutbildade jurister i medelåldern på mycket underliga grunder har utan överdrift skakat Sverige.

Hela historien är märklig och ofattbar, som jag redan har redovisat i tidigare inlägg.

“I mars 2016 hölls den första elevhälsokonferensen. Det gällde 14-åringen och närvarande var skolans rektor, en specialpedagog, en mentor, skolpsykolog och en av föräldrarna” skriver Aftonbladet Så levde Bjärred-familjen före morden. Utan att förklara varför bara en av föräldrarna, med stor säkerhet fadern, var närvarande vid en så viktig möte.

Man spekulerar om att båda döttrarna kan ha fått ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom

Alla kan få ME/CFS, både barn och vuxna, men vad som orsakar sjukdomen är oklart. Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig, även om själva infektionen har läkt ut. Studier har visat att endast var tionde som har ME/CFS tillfrisknar helt, men hos många sker en viss förbättring med tiden.

Men varför två barn i samma familj båda med kort mellanrum skulle ha fått flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner är svårt att förstå om sjukdomen inte är genetisk.

Enligt medicinsk expertis hade flickorna alltså en en på tio tillfrisknar helt. Något som om något decennium skulle kunna fördubblas.

Att två föräldrar skulle mörda sina barn och sen begå självmord är helt utanför vår föreställningsvärld. Speciellt inte om de är framgångsrika akademiker. Det är ett beslut som vittnar om att en eller båda av föräldrarna själva inte är riktigt friska.

Skolans passivitet vad beträffar barnen och hela den märkliga situationen är märklig. “Hennes pappa och skolsköterskan skulle tillsammans informera hennes klasskamrater om situationen” skriver Aftonbladet, och igen så är modern frånvarande.

Och skolan verkar inte ha tagit direktkontakt med de läkare som skrev sjukintygen. Och inte en enda av de lärare som undervisade de båda flickorna i hemmet gjorde någon orosanmälan över en situation som inte bara måste ha varit unik i skolans historia utan i hela Sveriges historia.

Aftonbladet skriver, “Föräldrarna i familjen som hittades i en villa i Bjärred var överens om att döda sina barn och begå självmord. Det framkommer i ett avskedsbrev som polisen har hittat i huset. Orsaken var döttrarnas svåra sjukdom.”. Men döttrarna var inte dödligt sjuka, det är högst otroligt att någon läkare skulle ha sagt att flickorna inte hade någon chans till ett drägligt liv i framtiden.

Och varför sökte fadern, som verkar vara den drivande kraften, inte hjälp? Varför slöt han sig i sitt eget skal. Och varför isolerade han sina döttrar som han verkar ha gjort. Inga kamrater som besökte dom i hemmet, inte ens hemtjänst som hjälpte till i hemmet verkar det som.

Min hypotes är att fadern av okänd anledning ville dö och villa ta familjen med sig.

En rent förskräcklig historia.