Politik

Familjemordet i Bjärred, långt kvar till sanningen? Var sjukintygen verkligen sanna?

Jag har skrivit en del om Bjärred, mest för att det är ett så helt unikt och ofattbart mord.
Att två välutbildade föräldrar ska mörda sina två unga döttrar ger nog de flesta svenskar kalla kårar. Men en annan orsak som jag intresserat mig för Bjärred.morden är att det är långt ifrån säkert att vi vet vad som egentligen låg bakom morden. Morden själva kan det inte finnas något som helst tvivel om. Men motivbilden kan mycket väl vara fel.

Alla som har haft med den här familjen att göra, med fadern i spetsen, modern har alltid varit så gott som osynlig, säger att döttrarna var så svårt sjuka att det var därför som fadern och modern beslöt sig för att mörda dom. Och att sen döda sig själva, för att undvika långa fängelsestraff.

Men vi vet inte om döttrarna verkligen var sjuka. Jo det vet vi säger skolan för fadern har visat oss sjukintyg från läkare. Och det är där som skon klämmer. För ett sjukintyg är vanligtvis inte vad man tror när man hör termen. Läkaren som utfärdar sjukintyget är vanligtvis ingen specialist. Och skolpersonalen som läser sjukintyget är inga läkare.

Visst, om ett barn har brutit ett ben eller fått mässlingen så är sjukintyget klart och tydligt.
Men jag tvivlar starkt på att det intyg på Kromiskt Trötthetssyndrom eller liknande trötthetssyndrom, som fadern lämnade över till skolan var en klinisk beskrivning av en sjukdom med ICD-10-kod och åtföljande siffror och data.

Det är betydligt troligare att det var ett allmänt hållet intyg om att flickorna led av kronisk trötthet och borde få skolundervisning i hemmet. Underskrivet av en läkare som visserligen säkert undersökt flickorna men mest fått deras situation beskriven för sig av fadern.

Jag har själv fått liknande välmenta men samtidigt missvisande sjukintyg när jag gick i skolan.

Det är därför inte otroligt att det var fadern som fick läkarna att skriva på sjukintyg som kanske inte alls var helt sanna. Fick lärarna väl ett sånt intyg så tog dom säkert för givet att det var sant.

Det skulle i så fall hjälpa till att förklara varför fadern höll döttrarna alltmer isolerade i hemmet. Visserligen med besök från lärare men utan kompisar eller ens hemtjänst. Och medan fadern och modern tillbringade allt mer tid i hemmet och jobbade på distans.

Ja men varför skulle fadern ha gjort något så vedervärdigt? Ja varför skulle han mörda sina döttrar? Det kanske inte alls handlade om dom utan om honom? Om hans egen psykos.

Att båda flickorna skulle ha liknande trötthetssyndrom är helt otroligt, det verkar vara något som fadern fick skolan att tro.

Eftersom det här familjemordet har blivit så omskrivet och så uppmärksammat så vore det onekligen bar om polisen lade fram alla de relevanta data det har om morden och vad som föregick dom. När dom är klara med sin undersökning. Främst då om flickorna verkligen var svårt sjuka.