Politik

På tåget från San Francisco

San Francisco sjö

Efter en sömnlös natt in till två viktiga Block Chain-möten i ett mycket varmt Francisco.

Intressant att 90% av alla jag pratar med tror att Blockchain och Bitcoin är samma sak. Vilket det alltså inte är. Bitcoin sitter s.as ovanpå Blockchain. Om Bitcoin kan liknas vid e-post så är. Blockchain Internet.