Politik

Daily Archives: February 15, 2018

En Blockkedja i 200 kodrader, ett bra programmeringsprojekt

Published by:

Blockchain är komplex med många beståndsdelar. Men själva blockkedjan är lätt att implementera i bara några hundra kodrader. Ett bra projekt att snickra på för den som vill lära sig programmera och samtidigt lära sig Blockchain.

“A blockchain in 200 lines of code” @lhartikk https://medium.com/@lhartikk/a-blockchain-in-200-lines-of-code-963cc1cc0e54

Ett annat exempel på samma tema är följande:

“How does blockchain really work? I built an app to show you.” @seanjameshan https://medium.freecodecamp.org/how-does-blockchain-really-work-i-built-an-app-to-show-you-6b70cd4caf7d

Niklas Wahllöf: När finskolorna i Silicon Valley inför skärmförbud har det gått väldigt långt

Published by:

“Skärmförbud” eller snarare mobilförbud för barn är att förväxla passiv TV med aktiva mobiler.
Vi kan lika gärna införa skärmförbud på datorer, vilket ju är vad mobilerna är. Eller varför inte förbud för barn att läsa böcker?

Niklas Wahllöf skriver i DN: https://www.dn.se/kultur-noje/niklas-wahllof-nar-finskolorna-i-silicon-valley-infor-skarmforbud-har-det-gatt-valdigt-langt/

Mobilen är ett aktivt redskap som stimulerar barn och lär dom tänka, och läsa böcker och spela spel i mobilen. Vi måste acceptera dagens teknologi och inte tro att vi kan stoppa den.

Den som tror det kan börja med att införa bokförbud.