Politik

En Blockkedja i 200 kodrader, ett bra programmeringsprojekt

Blockchain är komplex med många beståndsdelar. Men själva blockkedjan är lätt att implementera i bara några hundra kodrader. Ett bra projekt att snickra på för den som vill lära sig programmera och samtidigt lära sig Blockchain.

“A blockchain in 200 lines of code” @lhartikk https://medium.com/@lhartikk/a-blockchain-in-200-lines-of-code-963cc1cc0e54

Ett annat exempel på samma tema är följande:

“How does blockchain really work? I built an app to show you.” @seanjameshan https://medium.freecodecamp.org/how-does-blockchain-really-work-i-built-an-app-to-show-you-6b70cd4caf7d