Politik

Ubers förarlösa lågtrdare testas i Arizona, med förare

Det visar sig att det är enklare att automatisera långtradare och göra dom förarlösa än bilar. I alla fall på motorvägar. Något som Uber nu testar på motorvägar i Arizona.

Daisuke Wakabayashi skriver i New York Times: Uber’s Self-Driving Trucks Hit the Highway, but Not Local Roads

More than a year after Uber’s self-driving trucks made their first commercial delivery — 2,000 cases of Budweiser beer on a 120-mile hop in Colorado — the company says it has taken its robot big rigs to the highways of Arizona.

Uber said on Tuesday that its self-driving trucks had been carrying cargo on highways in Arizona for commercial freight customers over the past few months. The trucks operate with a licensed truck driver at the wheel, ready to take over in the case of an emergency. But Uber said the eventual goal was to eliminate human drivers inside the cab.

Fast fortfarande med förare alltså.

2 thoughts on “Ubers förarlösa lågtrdare testas i Arizona, med förare

    1. Lennart Post author

      Kurt, snarare tvärt om om långtradarna är automatiserade. Det gör det möjligt för polis och myndigheter att hålla stenkoll på var och hur långtradarna kör.

Comments are closed.