Politik

På väg till en Hackathon i San Francisco

Min ständigt pratande Lyft-chaufför

Lyft på 101

Min kollega på väg till samma Hackathon

Marek