Politik

Daily Archives: April 6, 2018

Att skapa självlärande modeller med djupinlärning i fintech blir enklare.

Published by:

Möjligheten att skapa en modell genom att tagga, dvs att märka eller sätta etiketter på existerande data och sen träna upp ett neuronnät för att skapa en djupinlärings-modell blir enklare. Fortfarande en uppgift som kräver en eller flera datavetenskapsmän, men ändå ett steg i rätt riktning.
Läs fortsättningen här