Politik

Att skapa självlärande modeller med djupinlärning i fintech blir enklare.

Möjligheten att skapa en modell genom att tagga, dvs att märka eller sätta etiketter på existerande data och sen träna upp ett neuronnät för att skapa en djupinlärings-modell blir enklare. Fortfarande en uppgift som kräver en eller flera datavetenskapsmän, men ändå ett steg i rätt riktning.

Och det betyder i sin tur att flinka fintechföretag nu allt snabbare kan konkurrera med etablerade finansföretag. Som själva inte är dummare än att de inser vikten av att bli konkurrenskraftig på AI-området.

Datavetenskapsmän och kvinnor kan idag skapa neuronnät manuellt med ramverk som TensorFlow, Caffe, PyTorch och Keras, eller visuellt, med IBMs Neural Network Modeler, ett grafiskt gränssnitt som skapar kod från visuellt designade neuronnät-strukturer.

Ett exempel på de nya produkterna är IBMs Deep Learning in Watson Machine Learning, ett företag jag själv jobbar på i San Francisco.