Politik

Kan det finnas förhistoriska civilisationer på jorden som redan har utplånats?

Det är långt ifrån omöjligt att dagens civilisation kommer att utplånas av en miljökatastrof om säg tio tusen år.

Men tänk om det redan har funnits civilisationer långt innan den mänskliga som redan har utplånats av en miljökatastrof?

Steven Ashley skrier i Scientific American om att det faktiskt skulle kunna gå att forska i den möjligheten genom att jämföra dagens annalkande uppmävrming med liknande data från långt före vår tid.: Could an Industrial Prehuman Civilization Have Existed on Earth Before Ours?

Could an Industrial Prehuman Civilization Have Existed on Earth Before Ours?
How could we really know if industrial civilizations existed on Earth long before human beings appeared? That is the question posed in a scientific thought experiment by climate scientist Gavin Schmidt and astrophysicist Adam Frank. Credit: Michael Osadciw University of Rochester

En intressant hypotes.

One thought on “Kan det finnas förhistoriska civilisationer på jorden som redan har utplånats?

Comments are closed.