Politik

Intressant läsning om Silicon Valley: Noam Cohens The Know-It-Alls

Teknik-journalisten Noam Cohens bok “The Know-It-Alls: The Rise of Silicon Valley as a Political Powerhouse and Social Wrecking Ball, about the politics of Silicon Valley” beskriver hur Silicon Valley har gått från innovativ ledstjärna till ett hot mot demokratin inte bara i USA utan runt hela världen.

Med falska nyheter, massiv insamling av personinformation och avancerad skatteplanering varvad med ett totalt ointresse från politikerna i Silicon Valley och USA att vidta åtgärder för att förhindra att demokratin skadas, så befinner vi oss nu i en akut krissituation. Speciellt när USA-myndigheterna ställer sig helt ointresserade till att införa EU:s GDBPR-initiativ även i USA.

Jag har en egen insikt från mitt jobb i San Francisco där jag kryssar fram på trottoarerna mellan utslagna hemlösa medan hela stan fullkomligt exploderar av gentrifiering.

Och de stora lokala IT-företagen Google, Apple och Facebook bara rycker på axlarna och tittar bort. Det är inte deras problem. Lika litet som den massavlyssning som deras teknologier har möjliggjort och lagt i diktaturernas händer.

En hemsk historia som bara kommer att bli värre allteftersom tiden går. Nu är det inte endast IT-företagens fel, för politikerna har abdikerat sitt ansvar och försöker inte ens hänga med i teknikutvecklingen.