Politik

Daily Archives: June 3, 2018

Envions misslyckade ICO, hur länge innan Bitcoin-världen regleras?

Published by:

Startupmarknaden handlar om riskkapital som investerar i lovande startupföretag. Men riskkapitalet
handlar inte om välgörenhet och de ofta oerfarna entreprenörerna kan ofta utmanövreras och bara få en bråkdel av det kapital de hade hoppats på.

Läs fortsättningen här