Politik

Robotar och rostbältet, hur robotar och AI kan anpassas till samhället med socialpolitik

Pepper

Hur samhället kommer att reagera på den kommande robot och IT-utvecklingen beror mycket på vilken socialpolitik som gäller. Set vi anställda som en tillgång som vi måste värna om med olika åtgärder så blir resultatet på ett sätt, om vi istället inte kan vänta med att sparka så många anställda som möjligt så blir utgången en helt annat.

Något som vi kan se i Silicon Valley där allt fler människor nu ut+gentrifieras från samhället och tvingas flytta.

Neil Irvin skriver i New York Times: If the Robots Come for Our Jobs, What Should the Government Do? Some big ideas are starting to percolate. But less dramatic ones might work, too.

Mr. Paul argues for overhauling intellectual property law so that the companies that develop valuable patents and trademarks don’t have such a lengthy monopoly on their innovations. Over time this would probably mean that more of the benefits of technology would accrue to labor rather than capital.

And he sees promise in work-sharing programs like those that have been used to help keep unemployment low in Germany even during economic downturns. The idea is that if a company needs to cut 20 percent of its work force because of new innovations, it is better for society if it cuts each worker’s hours by 20 percent rather than laying off 20 percent of its staff.

Mr. Paul argues that rapid shifts in the skills and technologies demanded by the modern economy strengthen the case for publicly funded higher education and training to help workers adapt.

Den traditionella svenska modellen verkar bli den som bäst kommer att kunna anpassas till det nya robotsamhället medan den amerikanska blir den som sämst kommer att klara av det nya robotsamhället.