Politik

Blockchains Smarta Kontrakt gör världen bättre, med vissa förbehåll

Contract

Kontrakt utgör en hörnsten i dagens samhälle och har så gjort sedan skrivkonsten uppfanns. Kontrakt kan skrivas mellan enskilda individer, i form av hyreskontrakt, kontrakt med banken eller t.ex. testamente eller i form av ägandebevis.
Att det är du som äger lyxvillan i Båstad, eller varför inte diplomatiska kontrakt, som fredsfördrag.

Alla kontrakt har det gemensamt att dom är skrivna på ett språk, kan läsas av vem som helst men ofta endast kan tydas av advokater.

Men det håller snabbt på att förändras och den idag så populära Blockkedjan använder sig av Smarta Kontrakt som är skrivna på olika datorspråk som t.ex. Solidity, Node eller Go och som därför kan tydas av datorer!

Det betyder att vi inte längre behöver advokater för att tyda Smarta Kontrakt utan automatiserade datasystem gör det år oss. Det här är en stor sak som kommer att göra samhället mer effektivt genom att ersätta advokater med billiga datorsystem. Eller att advokaterna själva börjar skapa Smarta Kontrakt.

Men hur beter sig ett Smart Kontrakt för att få reda på att gammelfaster Eva nu har gått bort och hennes milsvida skogar i Norrland nu tillfaller dig?

Jo genom s.k. API:n. Dataflöden från olika pålitliga källor. Som går under benämningen Orakel. För så vida man inte kan fejka flödena genom att hacka sig in i dom. Eller för så vida att de Smarta Kontrakten inte innehåller buggar.

En synnerligen intressant teknologi som dock inte är helt problemfri.

Mer om Smarta Kontrakt eller Chaincode som dom också kallas beroende på vilken dialekt av Blockkedjan man använder, på den här länken: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/chaincode.html#chaincode-tutorials